Skip to main content

ସୂଚନା ଅଧିକାର

Common Inner Banner_Forest

ସୂଚନା ଅଧିକାର

Sr.No. Title Authorities Designation Email id Publish Date Download/Details
1 ଶ୍ରୀ ସି. ଆର ପ୍ରଧାନ (ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ) ଉପ ଶାସନ ସଚିବ
2 ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାୟ (ଜଙ୍ଗଲ ଡାଇଭର୍ସନ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
3 ଶ୍ରୀ ଆର ଏନ ପଣ୍ଡା (ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍) ଆଇନ ଅଧିକାରୀ
4 ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିଗମ ବିଭାଗ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
5 ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
6 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (ପରିବେଶ ବିଭାଗ) ଡେସ୍କ ଅଫିସର
7 ଶ୍ରୀ ସି. ଆର. ପ୍ରଧାନ (ଏଫଇ-III ) ଉପ ଶାସନ ସଚିବ
8 ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ ସିଂହ (ଏଫଇ-II ) ଡେସ୍କ ଅଫିସର
9 ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ ସିଂହ (PIO ନୋଡାଲ) ଅନୁଶାସନ ସଚିବ
10 ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନନ୍ଦ (ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
11 ଦୟାନିଧି ନାୟକ (ଓଇ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
12 ସାବନ କାଣ୍ଡୁଲନା (ଗୋପନୀୟ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
13 ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ (ପରିବେଶ ବିଭାଗ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
14 ସଦାଶିବ ମହାପାତ୍ର (ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
15 କୃତ୍ତିବାସ ପରିଡା (ବୃକ୍ଷରୋପଣ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
16 ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନନ୍ଦ (ଏଫଇ-I ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
17 ବିଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି (ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥ) ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ
18 ବାଗୁନ୍ ମୁଣ୍ଡା (FE-III) ଡେସ୍କ ଅଫିସର
19 ତ୍ରିନାଥ ପଲାଇ (ଓଇ) ଡେସ୍କ ଅଫିସର