Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ୱେବ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ

Common Inner Banner_Forest

ୱେବ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ

Who's Who
କ୍ର.ନଂ. ନାମ ପଦବୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଇ- ମେଲ ଦୂରଭାଷ/ପି.ବି.ଏକ୍ସ./ଫ୍ୟାକ୍ସ
1 ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଭା.ପ୍ର.ସେ. ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ୧୫୩୬୮୨୨, ୨୫୯୫୪୦୫, ୯୪୩୭୫୭୫୫୫୫ fesec.or@nic.in ୪୬୨୨
2 ଡଃ କେ. ମୁରୁଗେସନ, ଆଇଏଫଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପରିବେଶ-ତଥା-ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ direnvodisha@gmail.com 4596
3 ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଡା, ଓଏଏସ (ଏସଏସ ) ୨୩୯୬୧୨୫, ୨୭୪୨୩୨୮, ୯୪୩୭୩୬୫୬୭୨ lingaraj.otta@odisha.gov.in ୪୫୮୫
4 ଶ୍ରୀମତୀ. ଉଷାରାଣି ଦାସ, ଓଏଏସ(ଏସ) ୨୩୯୪୯୫୨ usharani.das@odisha.gov.in ୪୬୦୭
5 ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ଧଳ , ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ durga.sahoo@odisha.gov.in ୪୭୬୫
6 ଶ୍ରୀ ଅମୀୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଏସଏସ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ ୮୨୬୦୭୫୯୯୬୮ amiyakumar.pattnaik@odisha.gov.in 4764
7 ଡାକ୍ତର କେ.ସି. ପାଲ କନିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୨୫୭୭୦୮୮ krushnachandra.pal@odisha.gov.in ୪୭୬୬
8 ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ ସିଂହ, ଓଏସ୍ଏସ୍ dasaratha.singh@odisha.gov.in ୪୭୬୧
9 ଶ୍ରୀ କୃତିବାସ ପରିଡା ଏସ.ଓ. (ଜଙ୍ଗଲ ଡିଭର୍ସନ ବିଭାଗ) krutibas.parida@odisha.gov.in
10 ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପା ଅନୁପମା ଲାକ୍ରା D.O. (ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିଗମ ବିଭାଗ) pushpaanupama.lakra@odisha.gov.in ୪୮୦୧
11 ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସରଙ୍ଗୀ, ଓଏଫଏସ୍ ଏଏଫଏ-ତଥା-ଅନୁ-ଶାସନ ସଚିବ raghunath.sarangi@odisha.gov.in ୪୭୭୦
12 ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ବେହେରା ଏସ.ଓ. (ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ବିଭାଗ) nabanita.behera@odisha.gov.in ୪୭୭୬, ୪୭୮୨
13 ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରଉଦିଆ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର ୪୮୦୦
14 ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତି ସୋରେନ୍ ସହକାରୀ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର minati.soren@odisha.gov.in ୪୮୦୦
15 ଶ୍ରୀମତୀ ବିଳାସିଗୁରିଆ ସହକାରୀ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର bilasi.guria@odisha.gov.in ୪୮୦୦