Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅନେକ ବିଭାଗୀୟ ଅଂଗ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବନବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଂଗଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ଚିଲିକା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ପରି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗର ପରିବେଶ ଉପବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ୧୪ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗରେ (୨୦୦୬-୦୭ ରୁ ୨୦୧୪-୧୫) ଜିକା (ଜାପାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି) ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଡିଶା ବନ ବିଭାଗ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଏଫଏସଡ଼ିପି) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁନସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଜେଏଫଏମ ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ…

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ |